WIFI Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van onze internet service (vanaf nu genoemd ‘de Service’ of ‘draadloos netwerk’), stem je ermee in dat GamePros NIET aansprakelijk gesteld kan worden voor onderschepping of manipulatie van het internetverkeer door derden, het opdoen van wormen of virussen, het optreden van verlies van gegevens, het optreden van data verlies, hacking of schade aan uw computer of andere apparaten die verbonden zijn met de Service.

Het gebruik van het draadloos netwerk is onderworpen aan de algemene beperkingen zoals hieronder beschreven. Als er abnormale, illegale of ongeoorloofd gedrag wordt waargenomen, of een zwaar verbruik van de bandbreedte, dan behoudt GamePros zich het recht voor om het overtredende apparaat van het netwerk te verwijderen. Als er strafbare feiten worden gepleegd, behoudt Gamepros zich het recht voor om contact op te nemen met de bevoegde autoriteiten en/of verdere gerechtelijke stappen tegen de overtreder te ondernemen.

Voorbeelden van illegaal gebruik

De volgende voorbeelden zijn representatieve voorbeelden en omvatten geen uitgebreide lijst van illegaal gebruik:

 1. Spammen en inbreuk maken op privacy – verzenden van ongevraagde bulk- en/of commerciële berichten via internet met behulp van de Service of gebruik van de Service voor activiteiten die de privacy van een ander schaden;
 2. Schendingen van het intellectueel eigendomsrecht – Activiteiten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen, waaronder patenten, auteursrechten, handelsmerken, servicemerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van derden;
 3. Toegang verkrijgen tot niet-geautoriseerde computers, accounts, apparatuur of netwerken van een andere partij (waaronder GamePros), of pogingen om beveiligingsmaatregelen van een ander systeem te doorbreken/omzeilen. Dit omvat alle activiteiten die kunnen worden gebruikt als voorloper van een poging tot systeempenetratie, inclusief, maar niet beperkt tot, poortscans, stealth-scans of andere activiteiten voor het verzamelen van informatie;
 4. Het versturen of ontvangen van technologie, software of andere materialen in strijd met toepasselijke exportwetten en -voorschriften;
 5. Gebruik van de Service in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, het adverteren, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van ponzi-schema’s, piramidesystemen, frauduleus belasten van creditcards, illegale software of het maken van frauduleuze aanbiedingen om producten of diensten te verkopen of te kopen;
 6. Het uiten van dreigementen dan wel bedreigingen;
 7. Verspreiding van of weergave van pornografisch materiaal.

Voorbeelden van onacceptabel gebruik

De volgende voorbeelden zijn representatieve voorbeelden en omvatten geen uitgebreide lijst van onacceptabel gebruik:

 1. Hoge bandbreedtebewerkingen, zoals grote bestandsoverdrachten en het delen van media met peer-to-peer-programma’s (bijv. torrents, nieuwsgroepen);
 2. Het uiten van obscene of onfatsoenlijke spraak;
 3. Lasterlijke of beledigende taal;
 4. Gebruik maken van de Service voor het verzenden, plaatsen, uploaden of anderszins beschikbaar stellen van lasterlijk, intimiderend, beledigend of bedreigend materiaal of taal die lichamelijk letsel, vernietiging van eigendom teweegbrengt of een andere intimideert;
 5. Het vervalsen of aanpassen van berichtkoppen, geheel of gedeeltelijk, om de opsteller van het bericht te maskeren;
 6. Het faciliteren van een manier om deze gebruiksvoorwaarden te schenden;
 7. Hacken;
 8. Distributie van internetvirussen, Trojaanse paarden, rootkits of andere schadelijke activiteiten;
 9. Informatie verspreiden over het maken en verzenden van internetvirussen, wormen, Trojaanse paarden, het uitvoeren van pings, mail-bombing of denial-of-service-aanvallen. Ook activiteiten die ervoor zorgen dat apparatuur die verbonden is met de Service of apparatuur dat probeert om een verbinding met de Service op te zetten, in zijn functioneren wordt gehinderd, op welke manier dan ook;
 10. Advertenties, versturen van of anderszins beschikbaar stellen van softwareproducten, producten of diensten die zijn ontworpen om deze gebruiksvoorwaarden te schenden, waaronder het faciliteren van de middelen om spam te plegen, het initiëren van pings, mail-bombing of denial of service-aanvallen en piraterij van software;
 11. De verkoop, overdracht of verhuur van de Service aan klanten of andere derde partijen, hetzij rechtstreeks, hetzij als onderdeel van een dienst of product gecreëerd voor wederverkoop;
 12. Informatie zoeken over wachtwoorden of gegevens van een andere gebruiker;
 13. Het maken van ongeautoriseerde kopieën van software of het aanbieden van ongeoorloofde kopieën van software aan anderen;
 14. Het onderscheppen van of onderzoeken van de inhoud van berichten, bestanden of communicatie in een datanetwerk.