The Boomsday Project
GamePros

Organisator

GamePros
Email
events@gamepros.nl
Website
https://gamepros.nl/events/
REGISTREREN

Locatie

TiMeS LAN - Sporthal Strijthagen
Hofstraat 1, 6372 XC Landgraaf

Meer informatie

Registreren als deelnemer

Next Event

Datum

13 okt 2018

Tijd

11:30 - 19:00

Kosten

Gratis - je dient je enkel te registreren!

GamePros Hearthstone Tavern Hero Qualifier Fireside Gathering #6

Well met! Oefen nog even goed, denk alvast na over de samenstelling van je decks want de GamePros Tavern Hero Qualifier | Fireside Gathering #6 komt eraan!

Dit keer niet in de Brikke Oave, maar op de TiMeS LAN in Landgraaf! Deelname is zoals altijd gratis.

Programma
– Inloop vanaf 11:30
– Start GamePros Tavern Hero Qualifier | Fireside Gathering #6 om 12:00
– Verwachting is – afhankelijk van het aantal deelnemers – dat we rond 18:00-19:00 klaar zijn met het toernooi

Spelregels
– Toernooivorm wordt gespeeld volgens officiĆ«le regels vanuit Blizzard voor een ‘Tavern Hero Qualifier’ toernooi. Dit houdt in dat er gespeeld wordt middels het Swiss en Single- elemination format. De uiteindelijk indeling wordt op de dag bekend gemaakt door de hoofdadmin – het totaal aantal deelnemers is hierin doorslaggevend.
– Decktracker apps zijn niet toegestaan.
– Het is niet toegestaan om tijdens het toernooi decks aan te passen. Het is derhalve noodzakelijk om je decks voorafgaand aan het toernooi (dit kan op de dag zelf nog) vast te leggen in Battlefy. Mocht je toch tijdens het toernooi je deck aanpassen dan leidt dit tot diskwalificatie.
– Deelnemers moeten het vriendschapsverzoek accepteren van onze casting crew, zodat matches live kunnen worden gestreamed op Twitch.
– Behandel de overige deelnemers, de locatie en de organisatie met respect. Mocht je je misdragen dan zal dit uiteraard leiden tot diskwalificatie en wordt je vriendelijk (doch dringend) verzocht de locatie te verlaten.
– Indien je deelneemt aan het evenement ga je akkoord met het feit dat er foto’s en video’s worden gemaakt welke GamePros gebruikt voor promotionele doeleinden.

Locatie
Het toernooi wordt gehouden op de TiMeS LAN in Sporthal Strijthagen te Landgraaf. Het is mogelijk om als deelnemer eten en drinken kopen op de locatie – uiteraard zijn er ook voldoende toiletten aanwezig.

Wat mag je verwachten als deelnemer?
Een professioneel opgezet event, waarbij je competitief tegen andere deelnemers Hearthstone speelt. Uiteraard kan er ook casual Hearthstone worden gespeeld, zijn er nevenactiviteiten (4 x Xbox One), worden matches live gestreamed op Twitch inclusief commentaar van onze casters en nog veel meer! Voor de winnaar is er een prijs te winnen, naast de eeuwige roem natuurlijk.

Omdat deze Fireside Gathering voldoet aan de door Blizzard gestelde ‘Taver Hero Qualifier’ eisen kun je tevens punten verdienen om mee te doen met Regional Seasonal Challenger Finals – georganiseerd door Blizzard zelf.

Wat dien je vooraf te regelen als deelnemer?
Omdat wij als organisatie verplicht zijn om Battlefy te gebruiken als systeem om de scores bij te houden, verzoeken we je hier voorafgaand aan het event een account aan te maken. Zonder account op Battlefy is het dus niet mogelijk om deel te nemen aan het toernooi. Indien je nog geen Battlefy account hebt, kun je via deze link jezelf registreren (de link wordt zsm toegevoegd).

Wat dien je mee te nemen als deelnemer?
Je dient zelf een apparaat mee te nemen om Hearthstone op te spelen. Uiteraard ben je vrij om te kiezen voor welk apparaat dit is. GamePros draagt zorg voor oplaadpunten.

Heb je nog vragen omtrent dit evenement van GamePros? Stuur ons dan een mailtje via events@gamepros.nl

****************************************************************

Well met! You still have some time to practice but you can already start thinking about the composition of your decks. That’s right, the GamePros Tavern Hero Qualifier | Fireside Gathering #6 is upon us!

This time not at ‘De Brikke Oave’, but at the TiMeS LAN in Landgraaf. Participation is free as always.

Program
– Walk-in from 11:30
– Start GamePros Tavern Hero Qualifier | Fireside Gathering #6 at 12:00
– We expect – but this depends on the amount of participants – that the event will be finished around 18:00-19:00

Rules
– The tournament will be played according the official rules from Blizzard for a ‘Tavern Hero Qualifier’ tournament. This implies that the tournament will be played in a Swiss- and Single elemination format. The layout of the actual format will be announced at the event by the headadmin – the total amount of participants is decisive.
– Decktracker apps are not allowed.
– It is prohibited to adjust your decks while playing in the tournament. Therefor it is necessary to confirm your decklists in Battlefy before the tournament starts (this can be done on the day the tournament is held). When you adjust a deck whilst playing in the tournament, you will be disqualified.
– Participants have to accept the friend request from our casting crew. This way it is possible to livestream matches on Twitch.
– Treat the other participants, the location and the organization with respect. If you misbehave you will be disqualified from the tournament and you will have to leave the event location immediately.
– If you participate in this event you approve with the fact that GamePros makes pictures and videos which will be used for promotional purposes.

Venue
The tournament will be held at the TiMeS LAN in Sporthal Strijthagen Landgraaf (NL). It is possible to buy drinks as well as food at the venue – obviously there are enough toilets present.

What can you expect as a participant?
A professionally organized event where you play competitively against other Hearthstone players. It is still possible to play casual Hearthstone, there are side activities present (4 x Xbox One), matches are streamed live on Twitch including comments from our casters and much more! For the winner there is a prize to be won alongside eternal fame of course.

Because this Fireside Gathering meets the ‘Taver Hero Qualifier’ requirements set by Blizzard, you can also earn points to participate in Regional Seasonal Challenger Finals – organized by Blizzard itself.

What do you have to arrange in advance as a participant?
Because we as an organization are obliged to use Battlefy as a system to keep track of the scores, we ask you to create an account here prior to the event. Without an account on Battlefy it is therefore not possible to participate in the tournament. If you do not have a Battlefy account yet, you can register yourself via this link (this link will be provided as soon as possible).

What do you have to take with you as a participant?
You must bring your own device to play Hearthstone. Of course you are free to choose which device this is. GamePros will provide power charging points at the venue.

Do you have any questions about this GamePros event? Send us an e-mail via events@gamepros.nl

Urenschema

11:30 - 12:00
Inloop
Registratie deelnemers en decks
12:00 - 18:30
Toernooi
Tavern Hero Qualifier toernooi
18:30 - 19:00
Prijsuitreiking
Prijsuitreiking voor winnaar toernooi

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *