GamePros Hearthstone Championship Series 2019 | Offline Qualifier 5
GamePros

Organisator

GamePros
Email
events@gamepros.nl
Website
https://gamepros.nl/events/
REGISTREREN

Locatie

De Brikke Oave
Lindeplein 7, Brunssum, Netherlands
Categorie

Meer informatie

Registreren als deelnemer

Datum

18 mei 2019

Tijd

11:30 - 19:00

Kosten

Gratis - je dient je enkel te registreren!

GamePros Hearthstone Championship Series 2019 | Offline Qualifier 5

Well met! De GamePros Hearthstone Championship Series 2019 | Offline Qualifier 5 komt eraan! Dit is onderdeel van een nieuw concept, waarbij we zowel offline als online Hearthstone evenementen gaan organiseren. Deelnemers verdienen punten op basis van resultaat per event en eind 2019 zal er een Grand Finals event worden georganiseerd.

Programma

– Inloop vanaf 11:30
– Start GamePros Hearthstone Championship Series 2019 | Offline Qualifier 5 is om 12:00
– Verwachting is – afhankelijk van het aantal deelnemers – dat we rond 18:00-19:00 klaar zijn met het toernooi

Spelregels

– Toernooivorm wordt gespeeld volgens officiële regels vanuit Blizzard. Dit houdt in dat er gespeeld kan worden middels het SWISS, Single- en Double elemination format. Het uiteindelijke format en de indeling wordt op de dag van het event bekend gemaakt door de hoofdadmin – het totaal aantal deelnemers is hierin doorslaggevend.
– Decktracker apps zijn niet toegestaan.
– Het is niet toegestaan om tijdens het toernooi decks aan te passen. Het is derhalve noodzakelijk om je decks voorafgaand aan het toernooi (dit kan op de dag zelf nog) vast te leggen in Battlefy. Mocht je toch tijdens het toernooi je deck aanpassen dan leidt dit tot diskwalificatie.
– Deelnemers moeten het vriendschapsverzoek accepteren van onze casting crew (battletag GamePros01#2951), zodat matches live kunnen worden gestreamed op Twitch.
– Behandel de overige deelnemers, de locatie en de organisatie met respect. Mocht je je misdragen dan zal dit uiteraard leiden tot diskwalificatie en wordt je vriendelijk (doch dringend) verzocht de locatie te verlaten.
– Indien je deelneemt aan het evenement ga je akkoord met het feit dat er foto’s en video’s worden gemaakt welke GamePros gebruikt voor promotionele doeleinden.

Locatie

Het toernooi wordt gehouden in cultureel centrum ‘De Brikke Oave‘ te Brunssum. Het is mogelijk om als deelnemer eten en drinken kopen op de locatie – uiteraard zijn er ook voldoende toiletten aanwezig. Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid in de directe omgeving.

Wat mag je verwachten als deelnemer?

Een professioneel opgezet event, waarbij je competitief tegen andere deelnemers Hearthstone speelt. Uiteraard kan er ook casual Hearthstone worden gespeeld, zijn er nevenactiviteiten (2 x Xbox One), worden matches live gestreamed op Twitch inclusief commentaar van onze casters en nog veel meer! De winnaar van het toernooi wint € 20,- Battle.net tegoed, en eeuwige roem natuurlijk.

Wat dien je vooraf te regelen als deelnemer?

1. Zorg dat je je aanmeld als deelnemer voor dit event via Battlefy.
2. Omdat wij als organisatie verplicht zijn om Battlefy te gebruiken als systeem om de scores bij te houden, verzoeken we je hier voorafgaand aan het event een account aan te maken. Zonder account op Battlefy is het dus niet mogelijk om deel te nemen aan het toernooi. Meld je aan met je Battlefy account bij dit event en zorg dat je tijdig je decks toevoegd.

Wat dien je mee te nemen als deelnemer?

Je dient zelf een apparaat mee te nemen om Hearthstone op te spelen. Uiteraard ben je vrij om te kiezen welk apparaat dit is. GamePros draagt zorg voor voldoende oplaadpunten.

Heb je nog vragen over dit evenement van GamePros? Stuur ons dan een mailtje via events@gamepros.nl.

****************************************************************

Well met! The GamePros Hearthstone Championship Series 2019 | Offline Qualifier 5 is just around the corner! This event is part of our brand new concept of which we will organize offline as well as online Hearthstone events. Participants earn points based on the results per event and end 2019 we will host a Grand Finals event to decide who will become the overall winner of the GamePros Hearthstone Championship Series 2019.

Program

– Walk-in from 11:30
– Start GamePros Hearthstone Championship Series 2019 | Offline Qualifier 5 at 12:00
– We expect – but this depends on the amount of participants – that the event will be finished around 18:00-19:00

Rules

– The tournament will be played according the official rules from Blizzard. This implies that the tournament will be played in a SWISS, Single- and Double elemination format. The layout of the actual format will be announced at the event by the headadmin – the total amount of participants is decisive.
– Decktracker apps are not allowed.
– It is prohibited to adjust your decks while playing in the tournament. Therefor it is necessary to confirm your decklists in Battlefy before the tournament starts (this can be done on the day the tournament is held). When you adjust a deck whilst playing in the tournament, you will be disqualified.
– Participants have to accept the friend request from our casting crew (battletag GamePros01#2951). This way it is possible to livestream matches on Twitch.
– Treat the other participants, the location and the organization with respect. If you misbehave you will be disqualified from the tournament and you will have to leave the event location immediately.
– If you participate in this event you approve with the fact that GamePros makes pictures and videos which will be used for promotional purposes.

Venue

The tournament will be held at ‘De Brikke Oave‘ in Brunssum (NL). It is possible to buy drinks as well as food at the venue – obviously there are enough toilets present. There is enough (free) parking space available around the venue.

What can you expect as a participant?

A professionally organized event where you play competitively against other Hearthstone players. It is still possible to play casual Hearthstone, there are side activities present (2 x Xbox One), matches are streamed live on Twitch including comments from our casters and much more! For the winner there is a prize to be won alongside eternal fame of course.

What do you have to arrange in advance as a participant?

1. Make sure you register as a participant for this event via Battlefy.
2. Because we as an organization are obliged to use Battlefy as a system to keep track of the scores, we ask you to create an account here prior to the event. Without an account on Battlefy it is therefore not possible to participate in the tournament. Login with your Battlefy account and make sure to upload your decks prior to the start of this event.

What do you have to take with you as a participant?

You must bring your own device to play Hearthstone. Of course you are free to choose which device this is. GamePros will provide power charging points at the venue.

Do you have any questions about this GamePros event? Send us an e-mail via events@gamepros.nl

Urenschema

11:30 - 12:00
Inloop
Registratie deelnemers en decks
12:00 - 18:30
Toernooi
GamePros Hearthstone Championship Series 2019 | Offline Qualifier 5 toernooi
18:30 - 19:00
Prijsuitreiking
Prijsuitreiking voor winnaar toernooi

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *